Rossville پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
جمعه
تیر ۴
11 h 11 min
۶:۴۵ قبل‌ازظهر
۵:۵۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n210
70°
73°
92%
0.01 in
115
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n310
70°
73°
93%
0.01 in
120
9
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 63%
۲ قبل‌ازظهر
n210
68°
72°
95%
0.01 in
124
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 12%
۳ قبل‌ازظهر
n210
68°
72°
95%
0.01 in
124
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 14%
۴ قبل‌ازظهر
n310
68°
72°
95%
0.01 in
123
7
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 57%
۵ قبل‌ازظهر
n210
68°
72°
95%
0.01 in
127
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 16%
۶ قبل‌ازظهر
n210
68°
72°
95%
0 in
126
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 20%
۷ قبل‌ازظهر
d210
68°
72°
93%
0 in
125
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 47%
۸ قبل‌ازظهر
d210
70°
73°
89%
0 in
122
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 14%
۹ قبل‌ازظهر
d210
72°
75°
83%
0.01 in
124
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 18%
۱۰ قبل‌ازظهر
d210
73°
77°
78%
0.01 in
125
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 56%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
75°
79°
73%
0.01 in
123
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 25%
۰ بعدازظهر
d310
77°
81°
70%
0.01 in
121
11
ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 27%
۱ بعدازظهر
d310
77°
81°
69%
0.01 in
119
11
ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 49%
۲ بعدازظهر
d310
75°
79°
72%
0.01 in
122
11
ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 19%
۳ بعدازظهر
d210
75°
79°
71%
0.01 in
124
11
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 12%
۴ بعدازظهر
d100
75°
79°
73%
0 in
123
11
غالباً شفاف
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 27%
۵ بعدازظهر
d000
73°
77°
77%
0 in
129
9
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 23%
۶ بعدازظهر
n000
70°
73°
83%
0 in
127
9
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 18%
۷ بعدازظهر
n000
70°
73°
84%
0 in
130
9
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 13%
۸ بعدازظهر
n000
70°
73°
83%
0 in
132
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 13%
۹ بعدازظهر
n000
70°
73°
82%
0 in
132
9
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 13%
۱۰ بعدازظهر
n000
68°
72°
82%
0 in
133
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 13%
۱۱ بعدازظهر
n000
68°
72°
84%
0 in
137
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 13%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Rossville را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه