Rossville پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
یکشنبه
تیر ۶
11 h 11 min
۶:۴۵ قبل‌ازظهر
۵:۵۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
70°
73°
92%
0 in
136
9
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 52%
۱ قبل‌ازظهر
n200
68°
72°
92%
0 in
137
9
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 55%
۲ قبل‌ازظهر
n200
68°
72°
92%
0 in
140
9
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 52%
۳ قبل‌ازظهر
n100
68°
72°
92%
0 in
144
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 49%
۴ قبل‌ازظهر
n100
68°
72°
92%
0 in
148
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 47%
۵ قبل‌ازظهر
n100
68°
72°
91%
0 in
145
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 46%
۶ قبل‌ازظهر
n100
68°
72°
91%
0 in
143
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 45%
۷ قبل‌ازظهر
d100
68°
72°
91%
0 in
141
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 45%
۸ قبل‌ازظهر
d200
70°
73°
85%
0 in
139
11
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 48%
۹ قبل‌ازظهر
d200
73°
77°
80%
0 in
138
13
تا قسمتی ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 51%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
75°
79°
75%
0 in
136
13
ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 54%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
77°
81°
75%
0 in
136
13
ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 56%
۰ بعدازظهر
d300
77°
81°
74%
0 in
136
13
ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 58%
۱ بعدازظهر
d300
77°
81°
74%
0 in
136
11
ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 61%
۲ بعدازظهر
d300
77°
81°
75%
0 in
137
11
ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی 56%
۳ بعدازظهر
d300
77°
82°
76%
0 in
138
11
ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 52%
۴ بعدازظهر
d300
77°
82°
78%
0 in
138
11
ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 48%
۵ بعدازظهر
d300
75°
81°
81%
0 in
138
11
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 50%
۶ بعدازظهر
n300
73°
79°
83%
0 in
138
11
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 53%
۷ بعدازظهر
n300
72°
75°
86%
0 in
137
11
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 55%
۸ بعدازظهر
n300
72°
77°
87%
0 in
137
11
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 62%
۹ بعدازظهر
n300
72°
77°
88%
0 in
137
11
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 69%
۱۰ بعدازظهر
n300
72°
77°
89%
0 in
136
13
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 77%
۱۱ بعدازظهر
n300
72°
77°
90%
0 in
136
13
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 81%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Rossville را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه