Lakes Entrance پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
شنبه
اردیبهشت ۲۵
10 h 6 min
۷:۰۰ قبل‌ازظهر
۵:۰۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
48°
45°
73%
0 in
313
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 13%
۱ قبل‌ازظهر
n100
48°
45°
71%
0 in
318
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 14%
۲ قبل‌ازظهر
n200
48°
45°
70%
0 in
321
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
50°
46°
66%
0 in
324
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 18%
۴ قبل‌ازظهر
n420
48°
45°
72%
0.01 in
326
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 77%
۵ قبل‌ازظهر
n300
50°
46°
69%
0 in
295
11
ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 41%
۶ قبل‌ازظهر
n300
48°
43°
70%
0 in
278
16
ابری
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی 38%
۷ قبل‌ازظهر
n310
45°
36°
77%
0 in
268
22
ابری و باران سبک
تندباد 47 mph
احتمال بارندگی 53%
۸ قبل‌ازظهر
d410
45°
36°
81%
0.01 in
266
20
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 47 mph
احتمال بارندگی 69%
۹ قبل‌ازظهر
d420
45°
37°
83%
0.02 in
263
18
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 47 mph
احتمال بارندگی 89%
۱۰ قبل‌ازظهر
d420
45°
37°
85%
0.02 in
259
16
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 47 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ قبل‌ازظهر
d420
46°
39°
85%
0.02 in
254
16
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 45 mph
احتمال بارندگی 85%
۰ بعدازظهر
d410
48°
43°
77%
0.01 in
249
16
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 43 mph
احتمال بارندگی 68%
۱ بعدازظهر
d310
50°
45°
71%
0.01 in
243
16
ابری و باران سبک
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی 59%
۲ بعدازظهر
d210
52°
46°
63%
0 in
241
13
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی 53%
۳ بعدازظهر
d210
52°
46°
59%
0.01 in
239
13
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 40 mph
احتمال بارندگی 39%
۴ بعدازظهر
d210
52°
46°
58%
0 in
237
13
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 38 mph
احتمال بارندگی 21%
۵ بعدازظهر
d200
50°
46°
55%
0 in
245
11
تا قسمتی ابری
تندباد 36 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n200
50°
46°
56%
0 in
258
9
تا قسمتی ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n300
48°
45°
62%
0 in
275
9
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 11%
۸ بعدازظهر
n200
46°
43°
73%
0 in
276
9
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 11%
۹ بعدازظهر
n100
46°
43°
73%
0 in
276
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
46°
43°
71%
0 in
276
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
46°
43°
72%
0 in
279
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lakes Entrance را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه