Kolda پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
دوشنبه
اردیبهشت ۲۷
12 h 44 min
۶:۳۴ قبل‌ازظهر
۷:۱۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
86°
86°
45%
0 in
247
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
84°
84°
48%
0 in
249
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n200
82°
84°
51%
0 in
251
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n200
81°
82°
53%
0 in
253
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n200
79°
81°
55%
0 in
252
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n200
79°
81°
58%
0 in
251
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n200
77°
79°
60%
0 in
249
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d200
77°
79°
61%
0 in
255
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d200
79°
81°
56%
0 in
261
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d200
81°
81°
46%
0 in
266
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
86°
86°
38%
0 in
279
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
90°
90°
32%
0 in
293
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
95°
95°
27%
0 in
308
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
99°
99°
24%
0 in
313
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
102°
102°
21%
0 in
318
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
106°
106°
19%
0 in
323
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
108°
108°
17%
0 in
321
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
108°
108°
17%
0 in
318
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
106°
106°
17%
0 in
316
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
102°
102°
22%
0 in
288
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
99°
99°
24%
0 in
254
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
93°
93°
32%
0 in
232
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
90°
90°
43%
0 in
236
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
88°
88°
44%
0 in
239
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Kolda را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه