Kolda پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
پنجشنبه
اردیبهشت ۳۰
12 h 45 min
۶:۳۳ قبل‌ازظهر
۷:۱۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
86°
88°
50%
0 in
219
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
84°
86°
58%
0 in
219
11
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n200
82°
86°
67%
0 in
219
11
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
79°
84°
75%
0 in
220
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
79°
84°
76%
0 in
232
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
79°
84°
78%
0 in
245
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n300
79°
84°
80%
0 in
258
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
79°
84°
74%
0 in
257
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
81°
84°
69%
0 in
257
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
82°
86°
63%
0 in
256
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
86°
88°
54%
0 in
238
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
91°
91°
44%
0 in
225
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
97°
97°
35%
0 in
216
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
99°
99°
32%
0 in
226
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
100°
100°
29%
0 in
236
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
102°
102°
26%
0 in
245
9
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
104°
104°
27%
0 in
247
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
104°
104°
27%
0 in
249
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
104°
104°
28%
0 in
251
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
100°
100°
32%
0 in
239
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
97°
97°
36%
0 in
228
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
93°
93°
40%
0 in
219
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
91°
91°
45%
0 in
224
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
90°
91°
51%
0 in
229
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Kolda را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه