Sekondi-Takoradi پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
یکشنبه
مرداد ۳
12 h 21 min
۶:۰۲ قبل‌ازظهر
۶:۲۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
72°
77°
95%
0 in
268
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
72°
77°
95%
0 in
274
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
72°
77°
95%
0 in
279
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n200
72°
77°
95%
0 in
282
4
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
70°
75°
96%
0 in
278
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n400
70°
75°
95%
0 in
279
4
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n300
72°
77°
92%
0 in
275
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
73°
79°
90%
0 in
278
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d400
77°
82°
84%
0 in
257
2
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d400
81°
86°
77%
0 in
233
4
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
82°
88°
70%
0 in
224
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 15%
۱۱ قبل‌ازظهر
d310
84°
90°
67%
0 in
221
7
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 22%
۰ بعدازظهر
d410
86°
90°
65%
0 in
215
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 28%
۱ بعدازظهر
d410
86°
91°
67%
0 in
208
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 30%
۲ بعدازظهر
d310
86°
91°
67%
0 in
212
9
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 32%
۳ بعدازظهر
d300
86°
91°
69%
0 in
213
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 34%
۴ بعدازظهر
d200
84°
90°
73%
0 in
215
9
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 26%
۵ بعدازظهر
d000
82°
88°
75%
0 in
220
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 18%
۶ بعدازظهر
d000
79°
84°
81%
0 in
223
7
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 10%
۷ بعدازظهر
n000
77°
84°
88%
0 in
230
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
75°
82°
92%
0 in
238
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
73°
79°
94%
0 in
257
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
73°
79°
95%
0 in
270
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
72°
77°
95%
0 in
265
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Sekondi-Takoradi را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه