Bissau پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
پنجشنبه
تیر ۳
12 h 49 min
۶:۴۰ قبل‌ازظهر
۷:۲۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
79°
84°
80%
0 in
272
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
79°
84°
81%
0 in
269
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
79°
84°
82%
0 in
271
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
79°
84°
83%
0 in
278
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n100
77°
82°
84%
0 in
290
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n200
77°
82°
85%
0 in
278
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n100
77°
82°
86%
0 in
264
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d100
77°
82°
85%
0 in
273
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
79°
84°
79%
0 in
282
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
81°
86°
72%
0 in
271
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
82°
86°
65%
0 in
263
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
84°
88°
61%
0 in
224
2
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
86°
90°
62%
0 in
203
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
90°
93°
58%
0 in
189
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
90°
93°
62%
0 in
200
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
90°
93°
57%
0 in
204
9
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
90°
93°
57%
0 in
209
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
91°
95°
58%
0 in
216
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d200
88°
93°
65%
0 in
220
9
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d200
86°
91°
68%
0 in
225
9
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n300
84°
90°
71%
0 in
210
7
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
82°
88°
76%
0 in
188
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 19%
۱۰ بعدازظهر
n340
82°
90°
80%
0.06 in
170
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n340
81°
88°
88%
0.08 in
163
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Bissau را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه