Bissau پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
یکشنبه
تیر ۶
12 h 49 min
۶:۴۰ قبل‌ازظهر
۷:۲۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n310
79°
86°
92%
0.01 in
317
4
ابری و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 60%
۱ قبل‌ازظهر
n320
77°
84°
93%
0.02 in
320
4
ابری و رگبار
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 63%
۲ قبل‌ازظهر
n320
77°
84°
94%
0.02 in
323
4
ابری و رگبار
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 67%
۳ قبل‌ازظهر
n320
77°
84°
94%
0.02 in
326
4
ابری و رگبار
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 71%
۴ قبل‌ازظهر
n310
77°
84°
95%
0.01 in
332
4
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 70%
۵ قبل‌ازظهر
n310
75°
82°
95%
0.01 in
335
7
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 69%
۶ قبل‌ازظهر
n310
75°
82°
95%
0.01 in
337
9
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 68%
۷ قبل‌ازظهر
d300
77°
84°
93%
0 in
343
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 64%
۸ قبل‌ازظهر
d300
77°
84°
92%
0 in
353
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 60%
۹ قبل‌ازظهر
d300
77°
84°
90%
0 in
9
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 56%
۱۰ قبل‌ازظهر
d310
79°
86°
88%
0.01 in
352
2
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 48%
۱۱ قبل‌ازظهر
d310
81°
88°
85%
0.01 in
222
2
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 41%
۰ بعدازظهر
d310
82°
90°
82%
0.01 in
206
4
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 34%
۱ بعدازظهر
d220
84°
91°
84%
0.06 in
224
2
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 33%
۲ بعدازظهر
d340
84°
93°
85%
0.06 in
253
2
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 33%
۳ بعدازظهر
d340
84°
93°
87%
0.06 in
283
2
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 33%
۴ بعدازظهر
d300
84°
91°
84%
0 in
296
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 32%
۵ بعدازظهر
d300
84°
91°
81%
0 in
303
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 31%
۶ بعدازظهر
d300
84°
91°
78%
0 in
307
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 30%
۷ بعدازظهر
d300
84°
91°
80%
0 in
299
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 23%
۸ بعدازظهر
n300
82°
90°
82%
0 in
287
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 16%
۹ بعدازظهر
n300
82°
90°
85%
0 in
269
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
81°
88°
86%
0 in
280
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
81°
88°
88%
0 in
292
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Bissau را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه