Pala پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
پنجشنبه
مرداد ۷
12 h 32 min
۵:۵۰ قبل‌ازظهر
۶:۲۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
73°
79°
94%
0 in
351
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 41%
۱ قبل‌ازظهر
n300
73°
79°
91%
0 in
353
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 44%
۲ قبل‌ازظهر
n300
73°
79°
94%
0 in
293
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 46%
۳ قبل‌ازظهر
n340
73°
81°
97%
0.08 in
279
2
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 49%
۴ قبل‌ازظهر
n220
73°
81°
97%
0.09 in
321
2
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 52%
۵ قبل‌ازظهر
n220
73°
81°
97%
0.06 in
327
2
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 47%
۶ قبل‌ازظهر
d430
73°
81°
97%
0.07 in
169
2
پوشیده از ابر و باران
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 42%
۷ قبل‌ازظهر
d320
75°
82°
94%
0.03 in
187
2
ابری و رگبار
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 37%
۸ قبل‌ازظهر
d320
77°
84°
89%
0.01 in
191
4
ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 45%
۹ قبل‌ازظهر
d320
79°
84°
80%
0.03 in
258
2
ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 52%
۱۰ قبل‌ازظهر
d320
81°
88°
83%
0.02 in
282
4
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 59%
۱۱ قبل‌ازظهر
d310
81°
88°
82%
0.01 in
279
9
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 63%
۰ بعدازظهر
d310
82°
90°
81%
0.01 in
287
9
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 67%
۱ بعدازظهر
d310
84°
91°
77%
0.01 in
289
7
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 70%
۲ بعدازظهر
d310
84°
91°
77%
0.01 in
307
7
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 71%
۳ بعدازظهر
d320
86°
93°
75%
0.01 in
283
7
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 71%
۴ بعدازظهر
d320
82°
90°
81%
0.01 in
279
7
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 71%
۵ بعدازظهر
d310
81°
88°
82%
0.01 in
280
7
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 64%
۶ بعدازظهر
d320
79°
86°
86%
0.03 in
279
7
ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 56%
۷ بعدازظهر
n220
77°
84°
93%
0.05 in
301
0
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 48%
۸ بعدازظهر
n310
75°
82°
93%
0.01 in
24
0
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 41%
۹ بعدازظهر
n300
75°
82°
94%
0 in
349
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 33%
۱۰ بعدازظهر
n300
75°
82°
94%
0 in
53
0
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 26%
۱۱ بعدازظهر
n320
75°
82°
95%
0.03 in
119
2
ابری و رگبار
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 27%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Pala را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه