Pala پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
پنجشنبه
مرداد ۷
12 h 32 min
۵:۵۰ قبل‌ازظهر
۶:۲۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
73°
79°
92%
0 in
225
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 14%
۱ قبل‌ازظهر
n300
73°
79°
93%
0 in
219
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 16%
۲ قبل‌ازظهر
n300
73°
79°
93%
0 in
215
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 22%
۳ قبل‌ازظهر
n300
73°
79°
95%
0 in
206
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 27%
۴ قبل‌ازظهر
n410
73°
79°
95%
0 in
223
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 32%
۵ قبل‌ازظهر
n310
73°
79°
93%
0.01 in
242
4
ابری و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 36%
۶ قبل‌ازظهر
d410
73°
79°
95%
0.01 in
248
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 41%
۷ قبل‌ازظهر
d300
75°
82°
92%
0 in
250
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 45%
۸ قبل‌ازظهر
d300
77°
82°
87%
0 in
262
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 48%
۹ قبل‌ازظهر
d200
79°
84°
83%
0 in
264
9
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 51%
۱۰ قبل‌ازظهر
d210
81°
86°
79%
0.01 in
271
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 54%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
81°
86°
76%
0.01 in
270
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 64%
۰ بعدازظهر
d410
82°
90°
78%
0.01 in
268
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 74%
۱ بعدازظهر
d410
84°
91°
77%
0.01 in
271
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 84%
۲ بعدازظهر
d310
84°
90°
74%
0.01 in
271
7
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 80%
۳ بعدازظهر
d340
84°
90°
75%
0.02 in
253
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 76%
۴ بعدازظهر
d220
84°
90°
75%
0.03 in
234
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 72%
۵ بعدازظهر
d210
82°
88°
77%
0.01 in
279
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 71%
۶ بعدازظهر
d320
79°
86°
85%
0.03 in
265
4
ابری و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 71%
۷ بعدازظهر
n210
77°
84°
93%
0.01 in
222
2
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 71%
۸ بعدازظهر
n220
77°
84°
92%
0.02 in
253
4
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 59%
۹ بعدازظهر
n210
77°
84°
92%
0 in
235
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 46%
۱۰ بعدازظهر
n300
75°
82°
96%
0 in
200
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 33%
۱۱ بعدازظهر
n300
75°
82°
96%
0 in
198
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 36%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Pala را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه