Pala پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
سه‌شنبه
مرداد ۵
12 h 33 min
۵:۵۰ قبل‌ازظهر
۶:۲۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n410
75°
81°
86%
0.01 in
256
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 28%
۱ قبل‌ازظهر
n410
75°
81°
88%
0.01 in
250
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 30%
۲ قبل‌ازظهر
n410
73°
79°
94%
0 in
251
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 33%
۳ قبل‌ازظهر
n310
75°
82°
95%
0.01 in
256
4
ابری و باران سبک
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 36%
۴ قبل‌ازظهر
n310
75°
82°
96%
0 in
267
4
ابری و باران سبک
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 39%
۵ قبل‌ازظهر
n300
73°
79°
96%
0 in
264
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 36%
۶ قبل‌ازظهر
d300
73°
79°
96%
0 in
258
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 33%
۷ قبل‌ازظهر
d300
75°
82°
92%
0 in
263
7
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 30%
۸ قبل‌ازظهر
d400
77°
82°
85%
0 in
265
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 31%
۹ قبل‌ازظهر
d300
77°
82°
77%
0 in
263
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 33%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
79°
82°
71%
0 in
262
11
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 34%
۱۱ قبل‌ازظهر
d310
81°
84°
67%
0 in
259
11
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 34%
۰ بعدازظهر
d300
81°
84°
65%
0 in
261
11
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 35%
۱ بعدازظهر
d200
81°
84°
65%
0 in
262
11
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 35%
۲ بعدازظهر
d200
81°
84°
64%
0 in
263
11
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 36%
۳ بعدازظهر
d200
81°
84°
63%
0 in
267
11
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 36%
۴ بعدازظهر
d300
82°
86°
63%
0 in
267
11
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 37%
۵ بعدازظهر
d300
81°
84°
67%
0 in
265
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 35%
۶ بعدازظهر
d300
79°
84°
78%
0 in
245
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 33%
۷ بعدازظهر
n400
77°
82°
81%
0 in
226
4
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 32%
۸ بعدازظهر
n300
77°
82°
82%
0 in
225
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 27%
۹ بعدازظهر
n400
77°
82°
83%
0 in
217
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 22%
۱۰ بعدازظهر
n300
75°
81°
84%
0 in
228
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 18%
۱۱ بعدازظهر
n400
75°
81°
86%
0 in
267
4
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 21%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Pala را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه