Pala پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
پنجشنبه
مرداد ۷
12 h 32 min
۵:۵۰ قبل‌ازظهر
۶:۲۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
73°
79°
84%
0 in
273
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 20%
۱ قبل‌ازظهر
n410
73°
79°
84%
0 in
266
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 23%
۲ قبل‌ازظهر
n410
73°
79°
84%
0.01 in
261
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 27%
۳ قبل‌ازظهر
n310
73°
79°
86%
0.01 in
268
7
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 31%
۴ قبل‌ازظهر
n310
72°
75°
86%
0 in
262
7
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 35%
۵ قبل‌ازظهر
n310
73°
79°
86%
0 in
254
7
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 36%
۶ قبل‌ازظهر
d410
73°
79°
87%
0.01 in
255
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 36%
۷ قبل‌ازظهر
d420
75°
81°
85%
0.04 in
258
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 37%
۸ قبل‌ازظهر
d410
77°
82°
83%
0.01 in
254
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 37%
۹ قبل‌ازظهر
d410
79°
84°
81%
0.01 in
249
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 37%
۱۰ قبل‌ازظهر
d410
81°
86°
79%
0.01 in
244
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 38%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
82°
88°
73%
0 in
249
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 42%
۰ بعدازظهر
d200
84°
90°
68%
0 in
253
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 47%
۱ بعدازظهر
d100
86°
90°
63%
0 in
256
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 51%
۲ بعدازظهر
d100
84°
88°
62%
0 in
264
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 51%
۳ بعدازظهر
d100
84°
88°
62%
0 in
273
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 49%
۴ بعدازظهر
d100
84°
88°
62%
0 in
283
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 49%
۵ بعدازظهر
d100
82°
86°
68%
0 in
285
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 39%
۶ بعدازظهر
d100
79°
84°
75%
0 in
288
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 30%
۷ بعدازظهر
n200
77°
82°
81%
0 in
295
4
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 20%
۸ بعدازظهر
n100
77°
82°
83%
0 in
282
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 14%
۹ بعدازظهر
n100
75°
81°
84%
0 in
269
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
75°
81°
86%
0 in
256
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
75°
81°
88%
0 in
266
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Pala را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه