Koulikoro پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
چهارشنبه
مرداد ۱۳
12 h 39 min
۶:۱۶ قبل‌ازظهر
۶:۵۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
75°
82°
92%
0 in
295
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n200
75°
82°
92%
0 in
296
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
75°
82°
92%
0 in
309
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
75°
82°
92%
0 in
308
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n310
75°
81°
91%
0 in
312
4
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n210
75°
81°
89%
0 in
302
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n310
75°
81°
90%
0 in
289
9
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
75°
81°
89%
0 in
291
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 11%
۸ قبل‌ازظهر
d300
75°
81°
85%
0 in
294
11
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 14%
۹ قبل‌ازظهر
d300
77°
82°
81%
0 in
293
13
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 17%
۱۰ قبل‌ازظهر
d410
79°
84°
75%
0 in
296
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 29%
۱۱ قبل‌ازظهر
d420
81°
86°
74%
0.03 in
306
11
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 41%
۰ بعدازظهر
d400
81°
86°
72%
0 in
300
9
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 54%
۱ بعدازظهر
d410
82°
88°
69%
0 in
309
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 57%
۲ بعدازظهر
d320
82°
88°
71%
0.01 in
328
7
ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 61%
۳ بعدازظهر
d310
82°
88°
74%
0 in
345
7
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 64%
۴ بعدازظهر
d300
82°
90°
78%
0 in
351
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 63%
۵ بعدازظهر
d300
82°
90°
78%
0 in
345
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 62%
۶ بعدازظهر
d320
81°
88°
82%
0.02 in
341
7
ابری و رگبار
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 60%
۷ بعدازظهر
n310
79°
86°
91%
0 in
10
2
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 53%
۸ بعدازظهر
n300
77°
84°
92%
0 in
3
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 46%
۹ بعدازظهر
n400
77°
84°
94%
0 in
308
2
پوشیده از ابر
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 38%
۱۰ بعدازظهر
n410
77°
84°
94%
0 in
276
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 41%
۱۱ بعدازظهر
n300
77°
84°
94%
0 in
242
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 43%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Koulikoro را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه