Koulikoro پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
چهارشنبه
مرداد ۱۳
12 h 39 min
۶:۱۶ قبل‌ازظهر
۶:۵۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
75°
81°
88%
0 in
290
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
75°
81°
89%
0 in
296
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
75°
81°
88%
0 in
300
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
73°
79°
88%
0 in
303
9
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
73°
79°
88%
0 in
295
9
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
73°
79°
88%
0 in
293
9
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n300
73°
79°
89%
0 in
291
9
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
73°
79°
88%
0 in
293
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 13%
۸ قبل‌ازظهر
d200
75°
81°
85%
0 in
281
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 18%
۹ قبل‌ازظهر
d300
75°
81°
81%
0 in
298
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 22%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
79°
84°
74%
0 in
305
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 27%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
81°
84°
69%
0 in
319
9
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 33%
۰ بعدازظهر
d310
82°
86°
68%
0 in
310
7
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 38%
۱ بعدازظهر
d310
82°
88°
69%
0.01 in
300
7
ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 46%
۲ بعدازظهر
d340
82°
88°
71%
0.02 in
295
7
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 55%
۳ بعدازظهر
d220
82°
88°
73%
0.05 in
325
7
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 63%
۴ بعدازظهر
d340
82°
88°
77%
0.03 in
295
9
ابری، طوفان تندری با باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 60%
۵ بعدازظهر
d220
79°
86°
84%
0.10 in
273
2
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 56%
۶ بعدازظهر
d300
81°
88°
86%
0 in
275
2
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 52%
۷ بعدازظهر
n300
77°
84°
92%
0 in
232
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 45%
۸ بعدازظهر
n300
77°
84°
93%
0 in
205
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 38%
۹ بعدازظهر
n300
75°
82°
93%
0 in
210
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 30%
۱۰ بعدازظهر
n300
75°
82°
93%
0 in
196
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 31%
۱۱ بعدازظهر
n300
75°
82°
93%
0 in
199
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 31%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Koulikoro را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه