Koulikoro پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
جمعه
مرداد ۸
12 h 42 min
۶:۱۵ قبل‌ازظهر
۶:۵۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
75°
82°
96%
0 in
215
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 34%
۱ قبل‌ازظهر
n200
75°
82°
97%
0 in
215
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 31%
۲ قبل‌ازظهر
n200
75°
82°
97%
0 in
219
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 29%
۳ قبل‌ازظهر
n200
75°
82°
97%
0 in
222
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 26%
۴ قبل‌ازظهر
n200
75°
82°
97%
0 in
226
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 23%
۵ قبل‌ازظهر
n200
75°
82°
98%
0 in
231
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 20%
۶ قبل‌ازظهر
n300
75°
82°
97%
0 in
230
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 17%
۷ قبل‌ازظهر
d300
75°
82°
95%
0 in
229
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 15%
۸ قبل‌ازظهر
d300
77°
84°
90%
0 in
242
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 14%
۹ قبل‌ازظهر
d300
79°
84°
82%
0 in
257
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 12%
۱۰ قبل‌ازظهر
d210
81°
86°
76%
0 in
269
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 34%
۱۱ قبل‌ازظهر
d210
81°
86°
71%
0.01 in
284
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 55%
۰ بعدازظهر
d210
82°
86°
68%
0.01 in
286
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 76%
۱ بعدازظهر
d210
84°
88°
66%
0 in
286
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 78%
۲ بعدازظهر
d210
84°
88°
64%
0 in
289
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 79%
۳ بعدازظهر
d210
84°
88°
63%
0 in
292
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 81%
۴ بعدازظهر
d210
84°
88°
65%
0 in
293
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 70%
۵ بعدازظهر
d200
84°
90°
67%
0 in
291
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 60%
۶ بعدازظهر
d100
84°
90°
73%
0 in
281
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 49%
۷ بعدازظهر
n100
82°
88°
76%
0 in
274
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 37%
۸ بعدازظهر
n100
81°
86°
79%
0 in
269
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 25%
۹ بعدازظهر
n200
79°
84°
82%
0 in
266
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 13%
۱۰ بعدازظهر
n100
79°
84°
83%
0 in
274
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 11%
۱۱ بعدازظهر
n100
77°
82°
83%
0 in
281
9
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Koulikoro را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه