Koulikoro پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
چهارشنبه
مرداد ۱۳
12 h 39 min
۶:۱۶ قبل‌ازظهر
۶:۵۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n310
75°
82°
94%
0.01 in
320
2
ابری و باران سبک
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 14%
۱ قبل‌ازظهر
n200
75°
82°
94%
0 in
308
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 16%
۲ قبل‌ازظهر
n200
75°
82°
94%
0 in
297
4
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 18%
۳ قبل‌ازظهر
n100
73°
79°
94%
0 in
288
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 21%
۴ قبل‌ازظهر
n210
75°
82°
94%
0 in
269
4
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 25%
۵ قبل‌ازظهر
n310
75°
82°
93%
0 in
256
4
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 29%
۶ قبل‌ازظهر
n310
75°
82°
93%
0 in
248
7
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 34%
۷ قبل‌ازظهر
d310
75°
81°
90%
0 in
257
7
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 37%
۸ قبل‌ازظهر
d310
77°
82°
87%
0 in
265
7
ابری و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 40%
۹ قبل‌ازظهر
d310
77°
82°
84%
0 in
273
7
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 44%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
77°
82°
79%
0 in
284
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 49%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
79°
84°
74%
0 in
294
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 55%
۰ بعدازظهر
d200
79°
82°
69%
0 in
303
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 60%
۱ بعدازظهر
d210
81°
84°
68%
0 in
305
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 61%
۲ بعدازظهر
d210
82°
86°
68%
0 in
308
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 61%
۳ بعدازظهر
d210
82°
86°
67%
0 in
312
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 62%
۴ بعدازظهر
d200
82°
88°
70%
0 in
317
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 55%
۵ بعدازظهر
d300
84°
90°
73%
0 in
325
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 48%
۶ بعدازظهر
d300
84°
91°
76%
0 in
342
2
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 40%
۷ بعدازظهر
n300
82°
90°
80%
0 in
313
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 36%
۸ بعدازظهر
n300
81°
88°
84%
0 in
244
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 31%
۹ بعدازظهر
n300
79°
86°
88%
0 in
213
2
ابری
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی 26%
۱۰ بعدازظهر
n300
77°
84°
89%
0 in
202
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 26%
۱۱ بعدازظهر
n300
77°
84°
90%
0 in
191
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 25%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Koulikoro را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه