Yaiza پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
جمعه
اسفند ۱۵
11 h 40 min
۷:۱۶ قبل‌ازظهر
۶:۵۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
61°
61°
81%
0 in
314
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n210
61°
59°
85%
0 in
321
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 19%
۲ قبل‌ازظهر
n310
61°
59°
89%
0 in
327
9
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 36%
۳ قبل‌ازظهر
n310
61°
59°
94%
0 in
331
11
ابری و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 52%
۴ قبل‌ازظهر
n200
59°
57°
90%
0 in
337
11
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 41%
۵ قبل‌ازظهر
n200
59°
57°
86%
0 in
342
11
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 30%
۶ قبل‌ازظهر
n100
59°
57°
82%
0 in
347
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 19%
۷ قبل‌ازظهر
n100
61°
59°
79%
0 in
341
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 14%
۸ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
75%
0 in
332
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
72%
0 in
321
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
66°
68°
71%
0 in
311
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
68°
70°
69%
0 in
303
11
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d400
68°
70°
67%
0 in
298
13
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d410
68°
70°
71%
0.01 in
298
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 32%
۲ بعدازظهر
d410
68°
70°
75%
0.01 in
298
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 57%
۳ بعدازظهر
d410
68°
70°
79%
0.01 in
298
16
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 81%
۴ بعدازظهر
d320
68°
70°
79%
0.01 in
316
13
ابری و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 81%
۵ بعدازظهر
d320
66°
68°
79%
0.01 in
335
13
ابری و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 82%
۶ بعدازظهر
d220
66°
68°
80%
0.01 in
352
16
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 82%
۷ بعدازظهر
n210
64°
66°
78%
0 in
349
16
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 59%
۸ بعدازظهر
n100
63°
61°
77%
0 in
346
13
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 37%
۹ بعدازظهر
n000
61°
59°
76%
0 in
343
11
شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 14%
۱۰ بعدازظهر
n000
61°
59°
76%
0 in
343
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 12%
۱۱ بعدازظهر
n100
61°
59°
76%
0 in
343
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Yaiza را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه