Giardini-Naxos پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
سه‌شنبه
مرداد ۱۲
14 h 2 min
۶:۰۳ قبل‌ازظهر
۸:۰۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
86°
90°
59%
0 in
303
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
84°
88°
59%
0 in
265
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
84°
88°
60%
0 in
217
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
82°
86°
61%
0 in
256
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
81°
84°
62%
0 in
267
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
82°
84°
57%
0 in
189
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
82°
84°
53%
0 in
253
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
84°
84°
49%
0 in
311
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
88°
88°
47%
0 in
6
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
90°
90°
46%
0 in
97
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
91°
91°
48%
0 in
91
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
93°
95°
52%
0 in
124
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
93°
97°
56%
0 in
126
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
91°
95°
57%
0 in
121
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
93°
97°
57%
0 in
109
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
93°
95°
52%
0 in
110
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
93°
95°
53%
0 in
114
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
88°
93°
65%
0 in
109
4
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
86°
90°
63%
0 in
67
2
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
84°
88°
66%
0 in
171
2
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
84°
90°
68%
0 in
265
2
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
82°
86°
67%
0 in
277
2
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
82°
86°
67%
0 in
349
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
81°
84°
67%
0 in
19
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Giardini-Naxos را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه