Måløv پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
سه‌شنبه
تیر ۱
17 h 33 min
۴:۲۵ قبل‌ازظهر
۹:۵۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
86%
0 in
188
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
88%
0 in
200
9
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n400
59°
57°
95%
0 in
208
9
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n400
59°
57°
89%
0 in
220
11
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n400
59°
57°
86%
0 in
229
11
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d400
57°
54°
86%
0 in
237
13
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d400
59°
57°
83%
0 in
242
13
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d400
59°
57°
81%
0 in
246
13
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d400
61°
59°
79%
0 in
250
13
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
63°
61°
76%
0 in
251
13
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
73%
0 in
253
11
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
70%
0 in
255
11
ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
66°
68°
66%
0 in
256
11
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
68°
70°
62%
0 in
257
11
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
70°
72°
58%
0 in
257
11
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
70°
72°
58%
0 in
262
11
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
70°
72°
58%
0 in
268
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
70°
72°
58%
0 in
273
11
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
68°
70°
60%
0 in
277
9
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
66°
68°
62%
0 in
281
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d100
64°
66°
64%
0 in
286
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d100
64°
66°
69%
0 in
285
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
63°
63°
73%
0 in
282
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
61°
61°
78%
0 in
279
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Måløv را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه