Måløv پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
سه‌شنبه
تیر ۸
17 h 29 min
۴:۲۹ قبل‌ازظهر
۹:۵۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
63°
63°
69%
0 in
269
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n200
63°
63°
71%
0 in
283
4
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n200
61°
61°
72%
0 in
290
4
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
61°
61°
76%
0 in
275
2
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n100
61°
61°
79%
0 in
241
2
غالباً شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
82%
0 in
197
2
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
75%
0 in
166
2
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
66°
68°
68%
0 in
126
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
68°
70°
60%
0 in
100
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
70°
72°
56%
0 in
116
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
72°
72°
51%
0 in
129
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
73°
73°
47%
0 in
139
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
75°
75°
46%
0 in
147
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
75°
75°
44%
0 in
153
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
77°
77°
43%
0 in
156
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
77°
77°
44%
0 in
161
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
77°
77°
46%
0 in
165
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d200
75°
75°
47%
0 in
170
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
75°
75°
49%
0 in
169
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
75°
77°
52%
0 in
169
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
75°
77°
55%
0 in
168
2
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d300
73°
75°
59%
0 in
135
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
72°
73°
64%
0 in
92
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n400
70°
72°
69%
0 in
68
4
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Måløv را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه