Lille Rørbæk پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
یکشنبه
تیر ۶
17 h 32 min
۴:۲۸ قبل‌ازظهر
۱۰:۰۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
82%
0 in
280
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
61°
61°
88%
0 in
297
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
61°
61°
92%
0 in
298
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
59°
59°
93%
0 in
296
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
59°
59°
94%
0 in
296
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d300
59°
59°
94%
0 in
290
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d300
61°
61°
91%
0 in
280
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
63°
63°
86%
0 in
274
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
63°
63°
81%
0 in
273
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
77%
0 in
270
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
66°
68°
73%
0 in
273
9
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
66°
68°
70%
0 in
275
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
68°
70°
67%
0 in
273
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
70°
72°
65%
0 in
274
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
70°
72°
61%
0 in
278
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
72°
73°
60%
0 in
278
11
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
72°
73°
61%
0 in
276
11
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
72°
73°
60%
0 in
278
11
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
72°
73°
59%
0 in
279
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
70°
72°
58%
0 in
283
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
68°
70°
57%
0 in
287
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d000
66°
68°
60%
0 in
283
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
d000
63°
63°
66%
0 in
276
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
59°
59°
71%
0 in
276
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Lille Rørbæk را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه