Hyldeholm پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
جمعه
تیر ۴
17 h 33 min
۴:۲۷ قبل‌ازظهر
۱۰:۰۰ بعدازظهر
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
61°
61°
73%
0 in
302
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
63°
63°
70%
0 in
301
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
64°
66°
67%
0 in
305
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
64°
66°
64%
0 in
303
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
64°
64°
61%
0 in
304
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
64°
64°
59%
0 in
302
9
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
66°
66°
53%
0 in
295
9
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
66°
66°
45%
0 in
289
9
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
66°
66°
44%
0 in
298
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
66°
66°
50%
0 in
316
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
64°
64°
55%
0 in
330
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d300
63°
63°
61%
0 in
331
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
d300
61°
61°
70%
0 in
315
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
59°
59°
71%
0 in
291
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Hyldeholm را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه