Hesselrød پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
پنجشنبه
تیر ۳
17 h 35 min
۴:۲۴ قبل‌ازظهر
۱۰:۰۰ بعدازظهر
۹ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
76%
0 in
333
9
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
66°
68°
74%
0 in
334
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
66°
68°
70%
0 in
330
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
68°
70°
66%
0 in
327
11
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
68°
70°
61%
0 in
324
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
68°
70°
57%
0 in
324
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
68°
68°
55%
0 in
328
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
68°
68°
55%
0 in
332
11
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
66°
66°
56%
0 in
329
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
64°
64°
57%
0 in
324
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
64°
64°
58%
0 in
318
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
64°
64°
60%
0 in
307
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d300
63°
63°
67%
0 in
293
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
d300
59°
59°
73%
0 in
279
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n400
57°
57°
77%
0 in
271
4
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Hesselrød را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه