Hesselrød پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
دوشنبه
تیر ۷
17 h 33 min
۴:۲۶ قبل‌ازظهر
۹:۵۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
75%
0 in
274
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
57°
57°
76%
0 in
275
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
78%
0 in
271
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
55°
54°
81%
0 in
263
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
85%
0 in
268
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d000
54°
52°
86%
0 in
266
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d200
57°
55°
81%
0 in
264
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
61°
61°
74%
0 in
268
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
63°
63°
70%
0 in
274
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d200
64°
66°
65%
0 in
275
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
68°
70°
59%
0 in
272
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
70°
70°
53%
0 in
274
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
72°
72°
50%
0 in
272
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
72°
72°
47%
0 in
276
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
73°
73°
45%
0 in
275
9
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
73°
73°
47%
0 in
276
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
73°
73°
49%
0 in
277
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
73°
73°
51%
0 in
278
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
72°
72°
53%
0 in
280
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
70°
72°
55%
0 in
282
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
68°
70°
57%
0 in
283
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d000
66°
68°
63%
0 in
278
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
63°
63°
70%
0 in
270
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
61°
61°
75%
0 in
259
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Hesselrød را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه