Hesselrød پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
سه‌شنبه
تیر ۸
17 h 32 min
۴:۲۷ قبل‌ازظهر
۹:۵۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
76%
0 in
252
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
57°
57°
81%
0 in
262
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n200
57°
57°
85%
0 in
276
4
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n200
55°
55°
87%
0 in
268
4
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n100
55°
55°
90%
0 in
254
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d000
55°
55°
93%
0 in
230
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
59°
59°
84%
0 in
208
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
63°
63°
76%
0 in
158
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
66°
68°
67%
0 in
118
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
70°
72°
62%
0 in
117
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
72°
73°
57%
0 in
116
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
75°
77°
52%
0 in
116
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
75°
75°
50%
0 in
108
2
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
77°
77°
48%
0 in
102
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
77°
77°
46%
0 in
97
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
77°
77°
46%
0 in
90
4
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d200
77°
77°
47%
0 in
81
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d200
79°
79°
47%
0 in
72
2
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d200
77°
77°
49%
0 in
59
2
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d200
75°
77°
52%
0 in
45
2
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d100
75°
77°
54%
0 in
31
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d200
72°
73°
55%
0 in
27
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
68°
68°
56%
0 in
25
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n400
64°
64°
56%
0 in
23
7
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Hesselrød را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه