Charlottenlund پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
پنجشنبه
اسفند ۱۴
10 h 55 min
۶:۵۴ قبل‌ازظهر
۵:۴۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
36°
28°
91%
0 in
293
9
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n400
36°
28°
90%
0 in
295
11
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
36°
28°
88%
0 in
287
9
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n400
36°
30°
90%
0 in
277
7
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n400
36°
30°
91%
0 in
261
7
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n400
36°
32°
93%
0 in
296
4
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n400
36°
32°
93%
0 in
352
4
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
36°
30°
88%
0 in
18
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d310
36°
28°
86%
0 in
28
9
ابری و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 23%
۹ قبل‌ازظهر
d410
37°
30°
84%
0 in
33
11
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 37%
۱۰ قبل‌ازظهر
d410
37°
28°
82%
0 in
37
13
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 51%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
37°
28°
74%
0 in
37
13
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 39%
۰ بعدازظهر
d100
39°
32°
66%
0 in
36
11
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 26%
۱ بعدازظهر
d000
39°
34°
58%
0 in
36
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 14%
۲ بعدازظهر
d000
39°
34°
60%
0 in
18
9
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
39°
32°
62%
0 in
1
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
39°
32°
64%
0 in
348
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
37°
30°
67%
0 in
344
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n000
36°
28°
70%
0 in
340
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n000
32°
25°
73%
0 in
335
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
32°
25°
75%
0 in
340
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
32°
25°
76%
0 in
345
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
30°
21°
78%
0 in
351
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
30°
23°
82%
0 in
341
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Charlottenlund را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه