Aalborg پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
سه‌شنبه
اسفند ۱۲
10 h 42 min
۷:۱۲ قبل‌ازظهر
۵:۵۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
39°
32°
97%
0 in
276
11
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n400
39°
32°
97%
0 in
279
13
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
39°
32°
98%
0 in
279
13
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
39°
32°
97%
0 in
278
11
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
39°
32°
98%
0 in
278
11
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n300
39°
32°
96%
0 in
278
11
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n300
39°
32°
97%
0 in
278
11
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
n400
37°
30°
97%
0 in
278
11
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
39°
32°
96%
0 in
281
11
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d400
41°
34°
91%
0 in
284
11
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d400
41°
34°
87%
0 in
287
11
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
43°
37°
82%
0 in
285
9
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
45°
39°
80%
0 in
284
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
45°
39°
76%
0 in
283
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
46°
43°
73%
0 in
280
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
46°
43°
73%
0 in
277
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
45°
39°
75%
0 in
274
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
43°
39°
82%
0 in
269
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n100
39°
34°
91%
0 in
264
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n100
37°
32°
94%
0 in
258
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n300
37°
32°
96%
0 in
256
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n400
37°
32°
96%
0 in
255
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
37°
32°
96%
0 in
254
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n200
37°
32°
97%
0 in
253
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Aalborg را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه