Aalborg پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
یکشنبه
اسفند ۱۰
10 h 32 min
۷:۱۷ قبل‌ازظهر
۵:۴۹ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
39°
32°
93%
0 in
295
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
39°
32°
94%
0 in
298
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
39°
34°
95%
0 in
297
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
39°
34°
95%
0 in
296
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
37°
30°
96%
0 in
294
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
37°
30°
96%
0 in
289
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
37°
30°
95%
0 in
284
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
n000
36°
30°
94%
0 in
279
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
37°
30°
90%
0 in
278
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
39°
34°
86%
0 in
277
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
41°
36°
82%
0 in
276
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
43°
37°
77%
0 in
278
11
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
43°
37°
72%
0 in
280
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
45°
37°
67%
0 in
281
13
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
46°
41°
68%
0 in
277
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
46°
41°
68%
0 in
273
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
48°
43°
69%
0 in
268
11
شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
45°
39°
73%
0 in
267
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n000
43°
37°
77%
0 in
267
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n000
39°
32°
81%
0 in
266
11
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
39°
32°
80%
0 in
268
13
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
39°
32°
80%
0 in
271
13
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
39°
32°
79%
0 in
273
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
39°
32°
82%
0 in
274
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Aalborg را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه