Aalborg پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
جمعه
اسفند ۱۵
10 h 56 min
۷:۰۴ قبل‌ازظهر
۶:۰۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
30°
23°
82%
0 in
264
7
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
30°
23°
85%
0 in
258
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
28°
23°
88%
0 in
259
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
28°
23°
90%
0 in
260
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
27°
21°
92%
0 in
262
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
28°
28°
90%
0 in
296
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
28°
28°
88%
0 in
7
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
n000
28°
23°
86%
0 in
32
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
30°
25°
77%
0 in
30
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
32°
28°
67%
0 in
27
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
36°
32°
58%
0 in
25
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
36°
32°
53%
0 in
8
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
37°
34°
48%
0 in
353
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
39°
36°
43%
0 in
341
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
39°
36°
44%
0 in
326
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
39°
34°
45%
0 in
313
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
37°
32°
47%
0 in
303
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
36°
30°
57%
0 in
293
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
34°
30°
68%
0 in
280
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n000
30°
25°
79%
0 in
265
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
30°
25°
81%
0 in
247
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
30°
25°
83%
0 in
230
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
28°
21°
86%
0 in
216
7
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
30°
23°
85%
0 in
218
7
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Aalborg را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه