Manchester پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
سه‌شنبه
تیر ۱
17 h 2 min
۴:۳۹ قبل‌ازظهر
۹:۴۱ بعدازظهر
۱ قبل‌ازظهر
n000
50°
48°
73%
0 in
32
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
48°
46°
76%
0 in
30
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
48°
46°
81%
0 in
28
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
45°
43°
87%
0 in
25
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d000
45°
43°
89%
0 in
28
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
46°
45°
85%
0 in
31
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
50°
48°
78%
0 in
33
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
52°
50°
70%
0 in
28
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
55°
54°
62%
0 in
25
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
57°
55°
53%
0 in
22
9
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
59°
59°
47%
0 in
17
7
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d400
61°
61°
45%
0 in
10
7
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d400
63°
63°
45%
0 in
2
7
پوشیده از ابر
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d400
63°
63°
45%
0 in
355
7
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d400
64°
64°
44%
0 in
347
4
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d400
64°
64°
44%
0 in
338
4
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d400
64°
64°
44%
0 in
324
7
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d400
64°
64°
47%
0 in
315
7
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d400
63°
63°
57%
0 in
307
9
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d200
61°
61°
61%
0 in
309
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d100
59°
59°
67%
0 in
311
7
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
55°
55°
75%
0 in
314
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
54°
54°
83%
0 in
314
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Manchester را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه