Strömossen پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
دوشنبه
اردیبهشت ۲۷
17 h 11 min
۴:۱۶ قبل‌ازظهر
۹:۲۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n400
50°
46°
92%
0 in
102
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n400
48°
45°
91%
0 in
89
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n410
46°
43°
93%
0.01 in
77
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 74%
۳ قبل‌ازظهر
n420
46°
43°
100%
0.03 in
71
7
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی > 90%
۴ قبل‌ازظهر
n430
46°
43°
100%
0.10 in
64
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی > 90%
۵ قبل‌ازظهر
d430
46°
43°
100%
0.15 in
58
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی > 90%
۶ قبل‌ازظهر
d430
46°
43°
100%
0.12 in
55
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی > 90%
۷ قبل‌ازظهر
d430
46°
43°
100%
0.09 in
52
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی > 90%
۸ قبل‌ازظهر
d430
48°
45°
100%
0.06 in
48
7
پوشیده از ابر و باران
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی > 90%
۹ قبل‌ازظهر
d420
48°
46°
100%
0.04 in
66
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۰ قبل‌ازظهر
d420
48°
48°
97%
0.01 in
111
2
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی > 90%
۱۱ قبل‌ازظهر
d410
52°
50°
87%
0 in
159
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 28%
۰ بعدازظهر
d410
52°
50°
84%
0 in
188
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 20%
۱ بعدازظهر
d410
54°
54°
78%
0.01 in
209
4
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 40%
۲ بعدازظهر
d410
55°
54°
65%
0 in
220
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 31%
۳ بعدازظهر
d300
57°
55°
62%
0 in
218
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 11%
۴ بعدازظهر
d200
57°
55°
59%
0 in
215
7
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 14%
۵ بعدازظهر
d100
57°
55°
57%
0 in
212
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
59°
59°
55%
0 in
199
4
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d200
59°
59°
61%
0 in
180
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d200
57°
57°
69%
0 in
159
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d100
54°
54°
73%
0 in
163
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
52°
50°
78%
0 in
166
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
52°
50°
84%
0 in
170
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Strömossen را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه