Stockholm پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
شنبه
اسفند ۹
10 h 18 min
۶:۵۱ قبل‌ازظهر
۵:۱۰ بعدازظهر
۴ قبل‌ازظهر
n000
34°
27°
84%
0 in
321
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
34°
27°
89%
0 in
318
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
34°
27°
91%
0 in
315
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
34°
27°
92%
0 in
312
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
34°
27°
88%
0 in
311
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
36°
30°
79%
0 in
311
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
39°
34°
71%
0 in
310
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
41°
36°
65%
0 in
303
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
41°
36°
61%
0 in
296
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
43°
37°
58%
0 in
290
9
تا قسمتی ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d200
43°
37°
57%
0 in
287
9
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
45°
41°
59%
0 in
283
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
43°
39°
65%
0 in
278
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
41°
36°
68%
0 in
272
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n300
41°
36°
67%
0 in
267
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n300
41°
36°
66%
0 in
262
9
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n200
39°
34°
70%
0 in
264
9
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
39°
34°
73%
0 in
266
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
37°
30°
78%
0 in
268
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
37°
30°
83%
0 in
275
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Stockholm را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه