Örebro پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
جمعه
مرداد ۱۵
16 h 18 min
۴:۵۵ قبل‌ازظهر
۹:۱۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
57°
57°
80%
0 in
141
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
55°
55°
86%
0 in
134
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
90%
0 in
123
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
52°
50°
93%
0 in
112
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
50°
48°
95%
0 in
102
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d000
50°
48°
96%
0 in
95
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
54°
54°
93%
0 in
91
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
57°
57°
89%
0 in
87
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
79%
0 in
82
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
64°
66°
67%
0 in
87
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
66°
66°
56%
0 in
91
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
68°
68°
50%
0 in
94
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d200
70°
70°
45%
0 in
94
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d200
72°
72°
41%
0 in
94
7
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
72°
72°
36%
0 in
94
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
72°
72°
40%
0 in
92
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
72°
72°
40%
0 in
90
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
72°
72°
39%
0 in
88
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
72°
72°
42%
0 in
87
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
70°
70°
45%
0 in
85
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
68°
68°
49%
0 in
84
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d300
64°
64°
56%
0 in
78
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
63°
63°
60%
0 in
72
4
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
61°
61°
68%
0 in
65
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Örebro را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه