Örebro پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
سه‌شنبه
مرداد ۵
17 h 4 min
۴:۳۲ قبل‌ازظهر
۹:۳۷ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
70°
72°
65%
0 in
99
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
68°
70°
71%
0 in
89
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
66°
68°
77%
0 in
78
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
64°
66°
81%
0 in
69
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
63°
63°
84%
0 in
60
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d400
63°
63°
84%
0 in
52
7
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d400
64°
66°
82%
0 in
48
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d400
66°
68°
81%
0 in
45
7
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d410
68°
70°
78%
0 in
42
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 25%
۹ قبل‌ازظهر
d410
72°
75°
72%
0 in
54
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 31%
۱۰ قبل‌ازظهر
d410
73°
75°
66%
0 in
63
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 37%
۱۱ قبل‌ازظهر
d410
75°
77°
59%
0 in
71
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 43%
۰ بعدازظهر
d400
77°
79°
55%
0 in
87
9
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی 42%
۱ بعدازظهر
d400
79°
79°
50%
0 in
101
11
پوشیده از ابر
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی 41%
۲ بعدازظهر
d400
79°
79°
45%
0 in
112
11
پوشیده از ابر
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 40%
۳ بعدازظهر
d400
79°
79°
47%
0 in
117
11
پوشیده از ابر
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی 29%
۴ بعدازظهر
d400
77°
77°
48%
0 in
122
11
پوشیده از ابر
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی 19%
۵ بعدازظهر
d400
75°
75°
50%
0 in
128
9
پوشیده از ابر
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d400
73°
75°
54%
0 in
132
7
پوشیده از ابر
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d400
73°
75°
59%
0 in
139
7
پوشیده از ابر
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d400
72°
73°
63%
0 in
153
4
پوشیده از ابر
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d410
70°
72°
70%
0.01 in
157
2
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 37%
۱۰ بعدازظهر
n410
68°
70°
77%
0.01 in
177
0
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 65%
۱۱ بعدازظهر
n440
66°
68°
84%
0.01 in
299
0
پوشیده از ابر، طوفان تندری با باران
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی > 90%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Örebro را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه