Örebro پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
جمعه
مرداد ۱۵
16 h 18 min
۴:۵۵ قبل‌ازظهر
۹:۱۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
59°
59°
82%
0 in
119
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
57°
57°
87%
0 in
107
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
91%
0 in
93
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
93%
0 in
88
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n100
54°
54°
95%
0 in
83
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d100
52°
50°
96%
0 in
79
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d100
55°
54°
92%
0 in
80
7
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d200
57°
55°
87%
0 in
80
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
61°
61°
82%
0 in
81
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
63°
63°
73%
0 in
87
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 12%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
66°
68°
63%
0 in
93
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 23%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
68°
68°
53%
0 in
97
9
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 33%
۰ بعدازظهر
d300
70°
70°
49%
0 in
98
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 24%
۱ بعدازظهر
d300
72°
72°
45%
0 in
98
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 14%
۲ بعدازظهر
d300
72°
72°
41%
0 in
98
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
72°
72°
41%
0 in
97
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
72°
72°
41%
0 in
96
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d400
70°
70°
41%
0 in
95
9
پوشیده از ابر
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
70°
70°
45%
0 in
91
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
68°
68°
49%
0 in
86
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
68°
68°
53%
0 in
80
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d300
64°
64°
57%
0 in
79
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
63°
63°
60%
0 in
77
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
61°
59°
63%
0 in
75
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Örebro را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه