Örebro پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
شنبه
مرداد ۹
16 h 46 min
۴:۴۱ قبل‌ازظهر
۹:۲۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n200
61°
59°
85%
0 in
240
9
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n200
59°
57°
86%
0 in
240
9
تا قسمتی ابری
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
59°
57°
87%
0 in
239
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
59°
59°
86%
0 in
235
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
59°
59°
85%
0 in
230
7
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d400
59°
59°
85%
0 in
224
7
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d410
59°
59°
85%
0 in
222
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 27%
۷ قبل‌ازظهر
d410
59°
59°
85%
0 in
219
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 50%
۸ قبل‌ازظهر
d410
61°
61°
85%
0 in
216
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 73%
۹ قبل‌ازظهر
d410
61°
61°
78%
0 in
222
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 75%
۱۰ قبل‌ازظهر
d410
63°
63°
72%
0 in
228
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 76%
۱۱ قبل‌ازظهر
d410
64°
66°
66%
0 in
234
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 78%
۰ بعدازظهر
d410
64°
66°
65%
0.01 in
232
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی 85%
۱ بعدازظهر
d410
66°
68°
65%
0.01 in
231
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۲ بعدازظهر
d410
66°
68°
64%
0.01 in
229
7
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۳ بعدازظهر
d420
66°
68°
69%
0.02 in
222
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی > 90%
۴ بعدازظهر
d420
66°
68°
73%
0.02 in
211
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۵ بعدازظهر
d420
64°
66°
78%
0.02 in
194
4
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۶ بعدازظهر
d300
64°
66°
77%
0 in
208
4
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 81%
۷ بعدازظهر
d300
64°
66°
75%
0 in
219
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 64%
۸ بعدازظهر
d300
64°
66°
74%
0 in
229
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 46%
۹ بعدازظهر
d200
63°
63°
79%
0 in
232
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 32%
۱۰ بعدازظهر
n100
59°
59°
83%
0 in
236
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 18%
۱۱ بعدازظهر
n100
55°
55°
88%
0 in
240
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Örebro را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه