Elverslösa پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
پنجشنبه
مرداد ۱۴
15 h 56 min
۵:۰۲ قبل‌ازظهر
۸:۵۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
57°
55°
83%
0 in
216
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
57°
57°
87%
0 in
225
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
55°
55°
91%
0 in
235
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
92%
0 in
241
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
54°
54°
93%
0 in
255
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
52°
52°
93%
0 in
295
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
54°
54°
93%
0 in
261
0
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
57°
57°
90%
0 in
200
0
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
61°
61°
83%
0 in
173
2
شفاف
تندباد 4 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
63°
63°
76%
0 in
139
2
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 12%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
64°
66°
69%
0 in
121
2
تا قسمتی ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی 24%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
66°
68°
62%
0 in
112
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی 35%
۰ بعدازظهر
d300
68°
70°
58%
0 in
115
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 32%
۱ بعدازظهر
d300
68°
68°
55%
0 in
117
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 29%
۲ بعدازظهر
d300
68°
68°
52%
0 in
118
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 26%
۳ بعدازظهر
d200
68°
68°
53%
0 in
112
4
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 17%
۴ بعدازظهر
d100
68°
68°
55%
0 in
106
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
68°
68°
56%
0 in
101
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
66°
68°
61%
0 in
96
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
66°
68°
65%
0 in
91
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
64°
66°
70%
0 in
86
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n100
63°
63°
76%
0 in
71
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n200
61°
61°
81%
0 in
58
7
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
59°
59°
86%
0 in
48
7
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Elverslösa را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه