Elverslösa پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
دوشنبه
مرداد ۱۱
16 h 8 min
۴:۵۶ قبل‌ازظهر
۹:۰۴ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
59°
59°
76%
0 in
224
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
57°
57°
79%
0 in
235
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n400
57°
57°
81%
0 in
246
4
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n310
55°
54°
82%
0.01 in
251
7
ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 33%
۴ قبل‌ازظهر
n210
55°
54°
82%
0.01 in
254
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی 66%
۵ قبل‌ازظهر
d210
54°
52°
83%
0.01 in
257
7
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی > 90%
۶ قبل‌ازظهر
d100
55°
54°
81%
0 in
255
9
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی 66%
۷ قبل‌ازظهر
d100
57°
55°
79%
0 in
252
9
غالباً شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی 33%
۸ قبل‌ازظهر
d100
59°
57°
78%
0 in
251
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
61°
59°
74%
0 in
249
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 13%
۱۰ قبل‌ازظهر
d200
63°
61°
71%
0 in
248
11
تا قسمتی ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 25%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
64°
66°
67%
0 in
247
11
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 37%
۰ بعدازظهر
d310
66°
68°
62%
0.01 in
253
11
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 57%
۱ بعدازظهر
d310
68°
70°
58%
0.01 in
260
9
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 78%
۲ بعدازظهر
d210
70°
70°
53%
0.01 in
267
9
تا قسمتی ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی > 90%
۳ بعدازظهر
d200
70°
70°
53%
0 in
279
9
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 82%
۴ بعدازظهر
d200
70°
70°
53%
0 in
290
9
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 64%
۵ بعدازظهر
d200
70°
70°
53%
0 in
300
11
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 47%
۶ بعدازظهر
d200
68°
68°
55%
0 in
306
11
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 38%
۷ بعدازظهر
d200
68°
70°
57%
0 in
311
11
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 30%
۸ بعدازظهر
d100
66°
68°
59%
0 in
316
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 21%
۹ بعدازظهر
d100
63°
61°
62%
0 in
318
11
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 16%
۱۰ بعدازظهر
n100
61°
59°
65%
0 in
321
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 11%
۱۱ بعدازظهر
n100
57°
55°
68%
0 in
323
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Elverslösa را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه