Elverslösa پیش بینی ساعتی

 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
جمعه
مرداد ۸
16 h 20 min
۴:۵۰ قبل‌ازظهر
۹:۱۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
61°
59°
68%
0 in
236
11
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
61°
59°
69%
0 in
238
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
59°
57°
70%
0 in
239
13
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
59°
57°
73%
0 in
238
13
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
57°
54°
75%
0 in
236
13
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d000
57°
54°
78%
0 in
235
13
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
59°
57°
76%
0 in
235
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
61°
59°
74%
0 in
234
13
شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d100
63°
61°
72%
0 in
233
13
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d200
64°
66°
65%
0 in
234
16
تا قسمتی ابری
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
66°
68°
59%
0 in
235
16
ابری
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d400
70°
70°
52%
0 in
236
18
پوشیده از ابر
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
70°
70°
52%
0 in
235
18
ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
70°
70°
52%
0 in
234
18
ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
72°
72°
52%
0 in
232
18
ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
72°
72°
51%
0 in
235
18
ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
72°
72°
51%
0 in
238
18
ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
72°
72°
50%
0 in
241
16
ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d200
70°
70°
52%
0 in
241
16
تا قسمتی ابری
تندباد 34 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d200
70°
70°
54%
0 in
240
13
تا قسمتی ابری
تندباد 31 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d100
68°
68°
55%
0 in
240
11
غالباً شفاف
تندباد 29 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d100
66°
68°
59%
0 in
241
9
غالباً شفاف
تندباد 27 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
64°
66°
63%
0 in
242
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
63°
63°
66%
0 in
244
7
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 14%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Elverslösa را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه