Hamburg پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
پنجشنبه
خرداد ۲۷
17 h 1 min
۴:۴۹ قبل‌ازظهر
۹:۵۱ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
70°
72°
56%
0 in
107
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
70°
72°
58%
0 in
118
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n200
68°
70°
61%
0 in
128
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n200
66°
68°
63%
0 in
127
7
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n100
66°
68°
65%
0 in
125
7
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d200
64°
66°
67%
0 in
124
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d200
66°
68°
68%
0 in
125
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d200
68°
70°
67%
0 in
126
9
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
72°
73°
64%
0 in
127
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
75°
77°
60%
0 in
131
9
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
79°
81°
55%
0 in
136
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
82°
84°
50%
0 in
141
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
86°
86°
45%
0 in
146
9
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
90°
90°
39%
0 in
152
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
91°
91°
36%
0 in
157
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
93°
93°
33%
0 in
165
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
93°
93°
31%
0 in
174
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
93°
93°
31%
0 in
184
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d000
93°
93°
33%
0 in
188
7
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d000
91°
91°
39%
0 in
193
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d000
90°
90°
47%
0 in
202
4
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d000
82°
84°
53%
0 in
184
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
79°
79°
50%
0 in
168
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
77°
77°
49%
0 in
157
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Hamburg را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه