Hamburg پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
سه‌شنبه
خرداد ۲۵
17 h 0 min
۴:۵۰ قبل‌ازظهر
۹:۵۰ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n300
61°
59°
88%
0 in
301
9
ابری
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n300
61°
61°
86%
0 in
305
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n300
59°
59°
81%
0 in
310
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n300
57°
55°
83%
0 in
314
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n400
57°
55°
87%
0 in
320
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
d400
57°
55°
85%
0 in
326
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d400
57°
55°
82%
0 in
330
7
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
57°
55°
78%
0 in
334
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d200
59°
59°
70%
0 in
338
7
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d100
61°
61°
63%
0 in
329
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d100
63°
63°
58%
0 in
320
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
64°
64°
54%
0 in
310
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
66°
66°
54%
0 in
305
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
66°
66°
54%
0 in
299
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d400
68°
68°
53%
0 in
295
7
پوشیده از ابر
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d400
68°
68°
52%
0 in
298
7
پوشیده از ابر
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
68°
68°
50%
0 in
300
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
68°
68°
49%
0 in
303
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d300
68°
68°
49%
0 in
300
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d300
66°
66°
51%
0 in
296
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
d300
66°
66°
56%
0 in
292
7
ابری
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
d300
63°
63°
63%
0 in
295
7
ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
59°
59°
69%
0 in
298
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
57°
57°
76%
0 in
302
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Hamburg را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه