Dún Laoghaire پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
جمعه
مرداد ۸
15 h 46 min
۵:۳۷ قبل‌ازظهر
۹:۲۳ بعدازظهر
۶ قبل‌ازظهر
d430
54°
50°
94%
0.04 in
344
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۷ قبل‌ازظهر
d430
54°
50°
92%
0.05 in
334
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی > 90%
۸ قبل‌ازظهر
d430
54°
50°
92%
0.05 in
322
9
پوشیده از ابر و باران
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی 90%
۹ قبل‌ازظهر
d430
55°
52°
92%
0.04 in
315
11
پوشیده از ابر و باران
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 87%
۱۰ قبل‌ازظهر
d420
55°
54°
92%
0.03 in
314
9
پوشیده از ابر و رگبار
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 85%
۱۱ قبل‌ازظهر
d410
59°
57°
91%
0.01 in
308
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 82%
۰ بعدازظهر
d410
61°
59°
88%
0.01 in
303
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 80%
۱ بعدازظهر
d410
61°
59°
86%
0.01 in
301
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 77%
۲ بعدازظهر
d410
63°
63°
82%
0 in
307
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 66%
۳ بعدازظهر
d410
63°
63°
79%
0 in
305
9
پوشیده از ابر و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 56%
۴ بعدازظهر
d310
63°
63°
75%
0 in
306
9
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 46%
۵ بعدازظهر
d310
64°
66°
73%
0 in
309
9
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 51%
۶ بعدازظهر
d220
63°
61°
73%
0.10 in
303
11
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 55%
۷ بعدازظهر
d220
61°
59°
77%
0.04 in
298
11
تا قسمتی ابری و رگبار
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 60%
۸ بعدازظهر
d310
59°
57°
82%
0.01 in
291
9
ابری و باران سبک
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی 59%
۹ بعدازظهر
d310
59°
57°
85%
0 in
277
9
ابری و باران سبک
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 57%
۱۰ بعدازظهر
n300
57°
55°
87%
0 in
273
9
ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 56%
۱۱ بعدازظهر
n200
57°
55°
88%
0 in
269
9
تا قسمتی ابری
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی 39%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Dún Laoghaire را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه