Szupukatanya پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
یکشنبه
اسفند ۱۰
10 h 58 min
۶:۲۶ قبل‌ازظهر
۵:۲۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
37°
30°
83%
0 in
331
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
36°
30°
86%
0 in
328
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
34°
28°
88%
0 in
326
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
34°
28°
89%
0 in
325
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
32°
25°
89%
0 in
323
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
32°
28°
90%
0 in
318
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
30°
25°
91%
0 in
313
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
32°
28°
92%
0 in
308
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
36°
32°
86%
0 in
309
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
39°
36°
77%
0 in
310
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
41°
37°
69%
0 in
312
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
45°
43°
63%
0 in
304
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
46°
45°
59%
0 in
297
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
48°
45°
58%
0 in
290
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
50°
46°
55%
0 in
287
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
50°
46°
52%
0 in
284
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
50°
46°
54%
0 in
282
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
46°
43°
64%
0 in
283
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n000
43°
39°
69%
0 in
285
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n000
41°
36°
72%
0 in
286
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
39°
34°
76%
0 in
288
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
37°
32°
78%
0 in
291
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
37°
32°
80%
0 in
293
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
36°
30°
80%
0 in
297
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Szupukatanya را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه