Sima-hegy پیش بینی ساعتی

 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
سه‌شنبه
اسفند ۱۹
11 h 29 min
۶:۰۹ قبل‌ازظهر
۵:۳۸ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n100
27°
21°
79%
0 in
33
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n100
27°
21°
78%
0 in
41
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n100
27°
21°
79%
0 in
43
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
27°
21°
81%
0 in
45
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n100
27°
21°
82%
0 in
48
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n100
25°
19°
82%
0 in
51
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n100
25°
19°
83%
0 in
53
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d300
25°
19°
76%
0 in
55
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d300
30°
25°
66%
0 in
62
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d200
34°
30°
56%
0 in
73
4
تا قسمتی ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
36°
36°
46%
0 in
87
2
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d200
39°
39°
43%
0 in
58
2
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
39°
39°
40%
0 in
15
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d400
41°
41°
39%
0 in
348
2
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d400
41°
41°
39%
0 in
349
2
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d400
41°
41°
39%
0 in
351
2
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
43°
41°
40%
0 in
352
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
41°
41°
49%
0 in
339
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n300
36°
36°
55%
0 in
323
2
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n300
34°
34°
59%
0 in
306
2
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n300
30°
25°
66%
0 in
313
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
28°
23°
70%
0 in
318
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
28°
23°
71%
0 in
322
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
28°
23°
68%
0 in
322
4
ابری
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Sima-hegy را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه