Sima-hegy پیش بینی ساعتی

 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
شنبه
اردیبهشت ۴
14 h 7 min
۵:۳۷ قبل‌ازظهر
۷:۴۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
46°
43°
64%
0 in
304
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
45°
41°
70%
0 in
301
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
43°
39°
76%
0 in
298
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
43°
39°
74%
0 in
296
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
43°
39°
73%
0 in
294
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
43°
41°
72%
0 in
291
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
d000
43°
41°
70%
0 in
287
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
45°
43°
69%
0 in
283
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
46°
45°
66%
0 in
278
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
48°
46°
61%
0 in
290
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
52°
50°
55%
0 in
298
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d100
54°
52°
50%
0 in
303
7
غالباً شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d100
55°
54°
45%
0 in
307
9
غالباً شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
55°
54°
40%
0 in
310
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
57°
55°
35%
0 in
312
11
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d100
57°
55°
39%
0 in
309
11
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d100
57°
55°
43%
0 in
305
9
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d100
57°
55°
47%
0 in
300
7
غالباً شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
d100
57°
55°
47%
0 in
294
7
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
d100
55°
54°
48%
0 in
285
7
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n100
54°
54°
49%
0 in
273
4
غالباً شفاف
تندباد 25 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
52°
50°
60%
0 in
275
4
شفاف
تندباد 22 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
50°
50°
72%
0 in
280
2
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
48°
48°
83%
0 in
329
0
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Sima-hegy را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه