Patak پیش بینی ساعتی

 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
یکشنبه
اسفند ۱۷
11 h 22 min
۶:۱۳ قبل‌ازظهر
۵:۳۶ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
27°
21°
63%
0 in
285
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
27°
21°
65%
0 in
280
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
25°
19°
66%
0 in
279
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
25°
19°
65%
0 in
278
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
25°
19°
64%
0 in
277
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
25°
19°
66%
0 in
276
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
23°
18°
69%
0 in
275
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
25°
19°
66%
0 in
275
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
30°
23°
58%
0 in
271
7
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
34°
28°
50%
0 in
269
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
39°
34°
42%
0 in
267
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
41°
36°
41%
0 in
265
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
43°
37°
40%
0 in
263
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
43°
37°
39%
0 in
262
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
45°
39°
40%
0 in
262
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
45°
39°
41%
0 in
263
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
45°
39°
42%
0 in
264
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
41°
36°
50%
0 in
263
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n000
39°
34°
58%
0 in
261
7
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n000
36°
32°
66%
0 in
259
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
34°
30°
68%
0 in
264
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
32°
28°
70%
0 in
269
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
30°
25°
72%
0 in
273
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
30°
25°
71%
0 in
274
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Patak را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه