Kishartyán پیش بینی ساعتی

 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
یکشنبه
اسفند ۱۷
11 h 22 min
۶:۱۱ قبل‌ازظهر
۵:۳۳ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
23°
18°
73%
0 in
227
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
23°
23°
72%
0 in
220
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
23°
18°
72%
0 in
225
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
23°
18°
71%
0 in
229
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
23°
18°
70%
0 in
232
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
23°
18°
70%
0 in
231
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
21°
16°
72%
0 in
230
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
25°
19°
64%
0 in
228
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
28°
23°
50%
0 in
240
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
32°
25°
41%
0 in
247
7
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
34°
27°
40%
0 in
252
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
36°
28°
42%
0 in
250
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
39°
34°
43%
0 in
248
9
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
41°
36°
42%
0 in
247
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
43°
37°
42%
0 in
246
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
43°
37°
43%
0 in
246
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
45°
39°
46%
0 in
246
9
شفاف
تندباد 20 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
41°
36°
57%
0 in
237
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n000
36°
30°
66%
0 in
226
7
شفاف
تندباد 18 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n200
34°
30°
66%
0 in
212
4
تا قسمتی ابری
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
32°
28°
66%
0 in
216
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
30°
25°
68%
0 in
220
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n100
28°
23°
70%
0 in
223
4
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
28°
23°
73%
0 in
221
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Kishartyán را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه