Kishartyán پیش بینی ساعتی

 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
دوشنبه
اسفند ۱۸
11 h 25 min
۶:۰۹ قبل‌ازظهر
۵:۳۵ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
27°
21°
71%
0 in
221
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
25°
19°
72%
0 in
218
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
25°
19°
73%
0 in
221
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n100
25°
19°
74%
0 in
224
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n100
23°
18°
74%
0 in
227
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n100
25°
19°
73%
0 in
235
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n100
25°
19°
72%
0 in
243
4
غالباً شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
25°
19°
71%
0 in
250
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
28°
23°
63%
0 in
274
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
32°
28°
55%
0 in
301
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
36°
32°
47%
0 in
321
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
37°
34°
44%
0 in
326
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
39°
36°
42%
0 in
331
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d000
43°
41°
40%
0 in
337
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d100
43°
43°
41%
0 in
333
2
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d200
45°
45°
42%
0 in
317
2
تا قسمتی ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d400
45°
45°
43%
0 in
222
0
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
41°
41°
50%
0 in
327
2
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n200
37°
34°
56%
0 in
339
4
تا قسمتی ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n100
34°
28°
63%
0 in
342
7
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n100
32°
28°
68%
0 in
1
4
غالباً شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
30°
25°
72%
0 in
24
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
28°
23°
76%
0 in
44
4
شفاف
تندباد 16 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n100
28°
23°
80%
0 in
49
4
غالباً شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Kishartyán را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه