Kisbeszterce پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
سه‌شنبه
اسفند ۱۹
11 h 31 min
۶:۱۳ قبل‌ازظهر
۵:۴۴ بعدازظهر
۲ قبل‌ازظهر
n300
30°
23°
82%
0 in
34
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n400
28°
23°
86%
0 in
40
4
پوشیده از ابر
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n300
28°
23°
83%
0 in
48
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n400
30°
25°
81%
0 in
53
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n400
28°
23°
80%
0 in
58
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d400
28°
23°
78%
0 in
62
4
پوشیده از ابر
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d400
30°
25°
73%
0 in
67
4
پوشیده از ابر
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d300
34°
30°
67%
0 in
72
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d300
37°
34°
61%
0 in
78
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d300
39°
36°
58%
0 in
75
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d300
41°
37°
52%
0 in
72
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d300
43°
41°
49%
0 in
70
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d300
43°
39°
47%
0 in
70
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d300
43°
39°
47%
0 in
70
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d300
43°
39°
48%
0 in
70
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d300
41°
36°
53%
0 in
72
7
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n300
37°
34°
59%
0 in
73
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n300
36°
32°
62%
0 in
74
4
ابری
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n300
34°
30°
62%
0 in
74
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n300
34°
30°
64%
0 in
73
4
ابری
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n300
32°
28°
67%
0 in
73
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n300
30°
25°
70%
0 in
66
4
ابری
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Kisbeszterce را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه