Ipolytarnóc پیش بینی ساعتی

 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
 • جمعه
 • شنبه
 • یکشنبه
 • دوشنبه
 • سه‌شنبه
 • چهارشنبه
 • پنجشنبه
شنبه
اسفند ۱۶
11 h 18 min
۶:۱۴ قبل‌ازظهر
۵:۳۲ بعدازظهر
۰ قبل‌ازظهر
n000
27°
21°
69%
0 in
330
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ قبل‌ازظهر
n000
25°
19°
70%
0 in
321
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ قبل‌ازظهر
n000
25°
19°
71%
0 in
323
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ قبل‌ازظهر
n000
25°
19°
72%
0 in
325
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ قبل‌ازظهر
n000
25°
19°
73%
0 in
326
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ قبل‌ازظهر
n000
23°
18°
71%
0 in
333
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ قبل‌ازظهر
n000
23°
23°
70%
0 in
342
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ قبل‌ازظهر
d000
23°
23°
69%
0 in
356
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ قبل‌ازظهر
d000
27°
27°
61%
0 in
7
2
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ قبل‌ازظهر
d000
30°
30°
52%
0 in
38
0
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ قبل‌ازظهر
d000
34°
34°
43%
0 in
102
0
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ قبل‌ازظهر
d000
36°
36°
40%
0 in
180
0
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۰ بعدازظهر
d000
39°
39°
37%
0 in
211
2
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱ بعدازظهر
d100
41°
41°
34%
0 in
221
2
غالباً شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۲ بعدازظهر
d000
41°
37°
36%
0 in
214
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۳ بعدازظهر
d000
41°
37°
37%
0 in
211
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۴ بعدازظهر
d000
41°
37°
39%
0 in
208
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۵ بعدازظهر
d000
37°
34°
44%
0 in
212
4
شفاف
تندباد 13 mph
احتمال بارندگی < 10%
۶ بعدازظهر
n000
34°
30°
50%
0 in
218
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۷ بعدازظهر
n000
30°
25°
56%
0 in
225
4
شفاف
تندباد 11 mph
احتمال بارندگی < 10%
۸ بعدازظهر
n000
28°
23°
61%
0 in
221
4
شفاف
تندباد 9 mph
احتمال بارندگی < 10%
۹ بعدازظهر
n000
27°
21°
65%
0 in
217
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۰ بعدازظهر
n000
25°
19°
70%
0 in
214
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%
۱۱ بعدازظهر
n000
25°
19°
70%
0 in
210
4
شفاف
تندباد 7 mph
احتمال بارندگی < 10%

نزدیکترین مشاهدات

مورد علاقه‌های شما

  این مکان را اضافه کن
  favourites
  آیا می‌خواهید Ipolytarnóc را برای دسترسی سریع به علاقه مندی‌ها اضافه کنید؟
  اضافه